De viktigste oppgavene for en frisør er naturligvis å vaske, klippe, farge, permanent-behandle og føne hår. Frisøryrket er derfor på mange måter et teknisk yrke, men det er også i høyeste grad et skapende yrke. Riktignok innenfor de grenser som kunden måtte sette. Gode tekniske ferdigheter er derfor ikke nok. Man må i tillegg være levende opptatt av moter og trender innen faget og evne å utvikle seg selv slik at man til enhver tid kan tilby kundene det tidens mote krever. Og selv om yrket er skapende så må man være veldig nøye med å ikke la skapertrangen ta overhånd, for selv om en kundes hår er av en slik kvalitet at man kan gjøre mye spennende med det, så er det alltid kunden som setter rammene.

Det samme gjelder naturligvis når det gjelder de tekniske sidene ved yrket. Å holde seg oppdatert på teknikker og hjelpemidler som etter hvert utvikles, er en like viktig ting som det å være oppdatert på mote.

Den personlige kontakten med kunden er viktig

Som kunde får man ofte innrykk av at det å vaske håret er en oppgave som drevne frisører gjerne setter lærlinger eller andre mindre erfarne frisører til å gjøre. Det er mulig at det er en effektiv måte å organisere arbeidet på, men det er slett ikke sikkert at det er den mest kundevennlige måten å gå frem på. For mange kunder er det nemlig slik at den personlige kontakten med frisøren er viktig. Man vil ha følelsen av å bli tatt personlig hånd om av vedkommende og ikke sendt fra den ene til den andre som om man befant seg på et samlebånd. En dyktig frisør vil fort oppfatte hva kunden ønsker i så måte og er det så at den personlige kontakten er viktig for kunden så får heller frisøren finne seg i