Hvordan blir man frisør?

Mange unge menneske drømmer om å bli frisør og for de som vil gjøre drøm til virkelighet finnes det flere veier til målet. Det vanligste er nok, i alle fall for ungdommer, å velge offentlig utdanning på videregående skole. Det kan alle de gjøre som er mellom 16 og 19 år og som i henhold til lov har rett til offentlig videregående utdanning. Den andre valgmuligheten er å melde seg inn på en privat frisørskole. De finnes det flere av. Det er gjennomgående eldre elever på de private skolene og veldig ofte dreier det seg om folk som har «brukt opp» retten sin til videregående utdanning på statens bekostning, det vil folk som enten har valgt annen utdannelse mens de var mellom 16 og 19 år gamle eller som valgt å jobbe i den perioden.

Både teori og praksishairdresser-606617_960_720

På skolene er det naturlig nok først og fremst det teoretiske det legges vekt på selv om det også undervises i en del praktiske grunnferdigheter. Men skikkelig vekt på det praktiske kommer først når man kommer ut i lære. For den som vil avlegge svenneprøve er lærlingetiden, eller det som på et mer akademisk språk kalles for bedriftsopplæring, obligatorisk. Grunnopplæringen som skolene tilbyr er imidlertid ikke obligatorisk. Dagens lovverk åpner nemlig for at man kan begynne direkte i lære i en frisørbedrift. Da er det egne regler som gjelder, vedrørende godkjenning av læretiden, samt for hvordan man skaffer seg de nødvendige teoretiske fagene. Slike ting er det Fagopplæringskontoret i fylket som holder rede på, så spørsmål om den slags bør rettes dit.

Læretid på minst fire år

Tiden det tar å utdanne seg til frisør avhenger av hvilke valg man tar underveis. Som et utgangspunkt kan man imidlertid si at veien til avsluttende praktisk svenneprøve tar minst fire år. Først er det grunnopplæring som tar fra 0,5 til 2 år og deretter følger bedriftsopplæring som kan ta fra 2 til 3,5 år litt avhengig av hva slags skolegang man har fra før