Hvilke krav stilles til en dyktig frisør?

Det er slett ikke alle som bør velge frisøryrket som sin profesjonelle løpebane. Her som i alle andre yrker en det noen forutsetninger som må være oppfylt for å lykkes. Ikke minst fordi de som ikke oppfyller disse forpliktelsene så nådeløst vil bli valgt bort. Ikke nødvendigvis av skole, sjef eller kolleger, men først og fremst av den som til syvende og sist betaler ens lønn, nemlig kunden.

Kreativ og sosialhairdresser-659145_960_720

Som frisør møter man nye mennesker og utfordringer hele tiden. Ingen kunder er like og alle har de ulike ønsker og forventninger som man som frisør blir betalt for å tilfredsstille. Så det å ha evnen til med et åpent sinn å se muligheter og løsninger er viktig og da er kreativitet helt avgjørende. Evnen og viljen til å utfordre den i et fint samspill med kunden, likeså. Derfor er det viktig at man liker å omgås folk, og er dyktig til å kommunisere.

Faglig dyktig

En god frisør stiller store krav til seg selv når det gjelder resultatet av arbeidet. For det gjør nemlig alltid kunden. Derfor er det helt avgjørende at man har respekt for kompleksiteten i det arbeidet man har valgt og er villig til å hele tiden oppdatere sine kunnskaper i takt med utviklingen.

Organisert

Planlegging og organisering er viktige elementer for en frisør. Kundene forventer på den ene siden å bli betjent til oppsatt tid og er heller ikke villig til å vente lenge mellom ulike element i behandlingen, mens frisøren på sin side ønsker å få inn så mange kunder som mulig på en arbeidsdag. Jo bedre man lykkes med organiseringen, jo mer effektiv og lønnsom blir arbeidsdagen.

Sunn og frisk

Personer som vet at de har en hus som lett irriteres av fuktighet og kjemikalier, bør nok ikke velg frisøryrket. Selv om det i dag finnes veldig gode arbeidshansker, så er faren for overeksponering likevel så stort, at man nok bør søke å få utløp for sin kreativitet på annen måte.