Frisøryrket og status

Tradisjonelt ble nok frisøryrket sett på som et lav-status-yrke. Å bli friserdame var neppe så mange unge pikers drøm for femti år siden. Dette har imidlertid forandret seg betydelig og det kan det være menge gode grunner til. Ikke minst det at mannen og kvinnen i gate er mer opptatt av hår og skjønnhet enn noen gang før. Det betyr igjen at de stiller store krav til sin frisør og betalingsviljen for kvalitet er tilsvarende stor. I dag vet kunden at en dyktig frisør er godt utdannet og innehar en betydelig kompetanse som de mer enn gjerne lar komme sine kunder til gode. Det kan lyde som en floskel, men at en «moderne frisørsalong er en profesjonell leverandør av fagkunnskap og kundeservice» er mer enn en talemåte.

Betydelig bedring i lønnsomhetenhairdresser-659139_960_720

Det er heller ikke slik lenger at frisøryrket er ett lav-lønns-yrke. Lønnsutviklingen i yrket har nemlig vært meget god i mange år nå og fra å være en lavlønnsgruppe så tjener en frisør i dag a 90 % av en industriarbeiderlønn. I 2015 innebar det en årsinntekt på i litt underkant av 400 000 kroner. Enkelte tjener åpenbart betydelig mer enn det, mens andre tjener mindre. Det vil naturlig nok både henge sammen med faglig dyktighet og evne til å vinne kunders tillit, men også med hvor mye man kan eller ønske å jobbe. Hvor man jobber er også av stor betydning for man skal ikke se bort fra at kunder også på dette området er villig til å betale mer for en behandling på en salong med rett image. Snobbe- og statusfaktoren er høy også her.

Nå er det imidlertid slik at yrket i første rekke er et prestasjons-yrke, der mye går ut på å få tilfredse kunder, som velger å komme tilbake. En frisør som lykkes, er altså en som vinner sine kunders tillit og respekt, og slike personer vil alltid bli sett opp til.