Frisørfaget – et fag med fremtiden for seg

Frisøryrket er utfordrende på mange måter. Ikke desto mindre er det et populært yrke som mange unge mennesker søker seg til. En av mange grunner til det er jo naturlig nok at frisører yter tjenester som de aller fleste mennesker etterspør. Det var nok sikkert annerledes tidligere, men i dag går de aller fleste til frisøren for å få stelt håret i stedet for å gjøre det selv eller overlate det til mor eller ektefelle.

Ambisjonen med denne nettsiden er å belyse ulike aspekter ved det å drive i frisøryrket. Som leser er man mer enn velkommen til å kommentere og på den måte dele kunnskaper og erfaringer som andre kan dra nytte av. Slik kan siden være med å gi nyttige innspill til alle i yrket og ikke minst til de som vurderer å begi seg inn i dette faget.

Hard konkurranse1024px-india_-_varanasi_hairdresser_-_0463

Konkurransen er tøff innen yrket og man skal være både arbeidsvillig og dyktig til å disponere sin tid og organisere sin virksomhet for å få til en skikkelig lønnsomhet. De fleste frisører jobber i salonger, enten som fast ansatte, deltidsansatte eller rett og slett ved at de leier en stol i en etablert salong og driver sitt eget lille enkeltmannsforetak derfra. Velger man den siste varianten impliserer det en ikke uvesentlig arbeidsbyrde når det gjelder økonomi og administrasjon.

Lys fremtid

Det ligger i tiden å være opptatt av mote og skjønnhet og det ingenting som tyder på at den trenden kommer til å avta med et første. Derfor er dette et yrke for fremtiden.