Fokus på frisørens helse

Det går ikke an å stikke under en stol at frisøryrket har en del helsemessige aspekter ved seg som det er viktig å ha fokus på. Mye har hendt når det gjelder det helsemessige de siste tjue tretti så yrket fremstår ikke på noen måte som så «farlig» som det gjorde før. HMS, det vil si helse- miljø og sikkerhet, har fått stort gjennomslag også i frisørfaget og resultatene har ikke latt vente på seg.

Nedenfor listes et par områder der arbeidet med HMS har ført til store forbedringer både for frisør og kunde.

Kjemikaliebrukenexpocosmetica-1312206_960_720

Når det gjelder bruken av kjemikalier så har det kommet nye og betydelig strengere regler ikke bare i Norge, men gjeldende også for hele Europa. Tidligere har frisøren i betydelig større grad enn andre yrkesgrupper utviklet ulike allergier på grunn av allergifremkallende stoffer i mange av de produkter man har brukt. Slik er det ikke lenger. Nå er allergifremkallende stoffer forbudt eller i det minste underlagt meget strenge grenseverdier. Dessuten bruker man nå i veldig stor utstrekning hansker når man arbeider. Det beskytter ikke bare mot slike skader som måtte oppstå på grunn av kjemikalier, men også mot det å bli regelmessig eksponert for fuktighet og såpe.

Lidelser i muskel- og skjelett

Å jobbe som frisør er på mange måter fysikk anstrengende. Ikke bare går og står man nesten hele arbeidsdagen, men man bruker armer og hender i stillinger som lett kan gi smerter og siden man i stor grad gjentar de samme bevegelsene ofte er risikoen for slitasje nesten overhengende. For den enkelte frisør er det derfor veldig viktig og utvikle en så god arbeidsstilling som mulig. Utover det er det ikke mange opplagt svar på hvordan skader kan forebygges, utover det åpenbare at man bør se til å være i god fysisk form slik at kroppen lettere kan møte utfordringene.